Λειτουργία

Το Α και το Ω της φιλοξενίας δε θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από το ανθρώπινο δυναμικό. Το οποίο είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης σας και έχει ζωτική σημασία στην ταυτότητα που θα δωθεί και θα δημιουργηθεί για το τουριστικό σας κατάλυμα ή την βίλα. Δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το ανθρώπινο δυναμικό και τον ρόλο που έχει για τον κατάλληλο σχεδιασμό λειτουργικότητας της επιχείρησης σας. Στο τέλος της μέρας, μέριμνα μας είναι η δική σας ικανοποίηση και η υπέρβαση προσδοκιών των επισκεπτών σας.

Η λειτουργία περιλαμβάνει:

Λειτουργια
  • Ανάλυση & εύρεση ανθρώπινου δυναμικού
  • Εκπαίδευση δυναμικού
  • Συντονισμό λειτουργίας
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση λειτουργιών
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση δυναμικού
  • Παρεμβάσεις για τη μείωση κόστους λειτουργίας όπου είναι εφικτό
Subscribe to newsletter

    Get Social